Rekonstrukcija i elekrifikacija pruge Podgorica - državna granica Albanija
RUTA 2

Opis Pruga Podgorica državna granica sa Albanijom je dio međunarodne pruge Podgorica - Skadar, izgrađena je 1984. godine, dužine 24,7 km. Prugom saobraćaju samo teretni vozovi.
U strateškim dokumentima i planovima ulaganja u infrastrukturu, predvidjeli smo i projekat rekonstrukcije i elekrifikacije pruge Podgorica-državna granica Albanija.
Projekat rekonstrukcije i elektrifikacije pruge je krajem 2015. godine, usvojila Nacionalna investiciona komisija Crne Gore za podršku u finansiranju, i nalazi se na jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata.
Projekat je kandidovan kroz XIX poziv zapadnobalkanskog investicijskog okvira za podršku u finansiranju izrade projektne dokumentacije.
Na magistaralnoj pruzi Beograd – Bar, ruta 4 (dio kroz Crnu Goru) remontovano je 45 % gornjeg stroja pruge i otvoreno je više gradilišta, tako da bi povezivanje sa rutom 2 (koridor prema Albaniji) imao za cilj unapređenje postojećeg stanja, jačanje saradnje dvije Države, protok roba i putnika. Jedan dio željezničke mreže u Albaniji povezuje luku Drač i aerodrom u Tirani, sa rutom 2 (dio kroz Crnu Goru), pa bi razvoj koridora prema Albaniji dao dovoljno snažan podsticaj razvoju privrednih aktivnosti, efikasnijem funkcionisanju aeroderoma, i većem korišćenju kapaciteta luke Bar, odnosno sveukupnom ostvarivanju bolje infrastrukturne povezanosti dvije Države za tranzitni saobraćaj.
Imajući u vidu da za rekonstrukciju željezničke pruge Podgorica – Tuzi, ne postoji nikakva Studija, niti Glavni projekat, za ovu prugu paušalna je procjena da za 25 km pruge treba obezbijediti 35 miliona EUR. Investicija podrazumijeva izradu: Glavnog projekta rekonstrukcije i elektrifikacije pruge, reviziju Glavnog projekta, izvođenje radova, vršenje nadzora nad radovima, tehnički prijem izvedenih radova.