O nama

  • Our Company
  • Our Team

Željeznička Infrastruktura Crne Gore - AD Podgorica

je akcionarsko društvo osnovano, 7 jula 2008. godine, saglasno Stretegiji restrukturiranja Željeznice Crne Gore.

U svojstvu upravljača infrastrukture, kao javnog dobra u opštoj upotrebi i vlasništvu države Crne Gore, Željeznička infrastruktura izgrađuje i investira u željezničku infrastrukturu, brine se o njenoj modernizaciji i održavanju, osigurava pristup i dodjeljuje infrastrukturne kapacitete svim zainteresovanim željezničkim prevoznicima, koji ispunjavaju zakonske uslove, određuje naknade za korišćenje infrastrukturnih kapaciteta, izrađuje i objavljuje red vožnje, organizuje i reguliše željeznički saobraćaj.

Jedna je od prvih kompanija u Crnoj Gori, koje su prihvatile Kodeks korporativnog upravljanja Montenegrobeze i njegovu primjenu.

Članica je CER-a ( Zajednice evropskih željezničkih kompanija i upravljača infrastrukturom) i UIC –a ( Unije željezničkih kompanija).

Željeznička infrastruktura Crne Gore, dobitnik je nagrade za izvanredno poslovanje u 2011. godini, Global Trade Leader’s Club-a, organizacije koja okuplja više od 7500 vodećih kompanija iz 95 različitih zemalja, koje posluju u različitim oblastima i sektorima.


Odbor direktora čine:
Hasim Dacić, predsjednik
Predrag Lutovac, član
Neda Dabović, član
Ljubomir Sošić, član
Biljana Šofranac, član

Izvršni direktor:
Milan Čolaković, dipl. ecc

Sekretar Društva:
Branka Milutinović, dipl.pravnik

Uprava


Menadžment


POMOĆNIK IZVRŠNOG DIREKTORA ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE
Slobodan Kumburović, spec.str.inž.želj.saobr.
tel: +382(0)20 441 167
e-mail: slobodan.kumburovic@zicg.me

POMOĆNIK IZVRŠNOG DIREKTORA ZA GRAĐEVINSKE I ELEKTROTEHNIČKE POSLOVE
Milovan Strunjaš, dipl.ing.el.
tel: +382(0)20 441 170
e-mail: milovan.strunjas@zicg.me

POMOĆNIK IZVRŠNOG DIREKTORA ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE
Lucija Filipović, dipl.ecc.
tel: +382(0)20 441 240
e-mail: piu@zicg.me

DIREKTOR SEKTORA ZA UPRAVLJANJE I REGULISANJE SAOBRAĆAJA
Predrag Vujović, spec.struk.ing.saob.
tel: +382(0)20 441 386
tel: +382(0)20 441 387
e-mail: saobracaj.direktor@zicg.me

DIREKTOR SEKTORA ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKE INFRASTRUKTURE
Zdravko Medenica , dipl.ing.maš.
tel: +382(0)20 441 450
tel: +382(0)20 441 451
e-mail: zdravko.medenica@zicg.me

DIREKTOR SEKTORA ZA ELEKTROTEHNIČKE POSLOVE
Ratko Stijepović, dipl.ing.el.
tel: +382(0)20 441 400
tel: +382(0)20 441 401
e-mail: sektoretp.direktor@zicg.me

DIREKTOR SEKTORA ZA FINANSIJE
Branka Đorojević , dipl. ecc.
tel: +382(0)20 441 150
e-mail: branka.djorojevic@zicg.me

DIREKTOR SEKTORA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE
Slavica Boljević , dipl. pravnik
tel: +382(0)20 441 140
e-mail: slavica.boljevic@zicg.me

ŠEF KABINETA – PR MENADŽER
Mirjana Vujović,
tel: +382(0)20 441 155
fax: +382(0)20 441 176
mob: 068 869 713
e-mail: sefkabineta.id@zicg.me

RUKOVODILAC SLUŽBE UNUTRAŠNJE KONTROLE
Milovan Lekić , spec.struk.ing.saob.
tel: +382(0)20 441 205
e-mail: milovan.lekic@zicg.me

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Marina Krstić, dipl.ing.el.
tel: +382(0)20 441 483
e-mail: it@zicg.me

RUKOVODILAC JEDINICE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA
-
tel: -
e-mail: -

Interna revizija


RUKOVODILAC INTERNE REVIZIJE
Zorica Bešović, dipl.ecc.
tel: +382(0)20 441 245
e-mail: zorica.besovic@zicg.me