Opširnije

Posjeta izvršnog Direktora opštini Bijelo Polje

Danas je  izvršni direktor Željezničke infrastrukture Crne Gore, Ljubiša Ćurčić sa saradnicima obišao gradilišta na željezničkoj infrastrukturi na teritoriji opštine Bijelo Polje

Izvršni Direktor Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica, boravio je danas u Bijelom Polju, gdje je sa predsjednikom opštine, Petrom Smolovićem razgovao o razvojnim projektima koji se realizuju na teritoriji opštine Bijelo Polje.

Tokom boravka u Bijelom Polju, izvršni direktor Ljubiša Ćurčić je zajedno sa predsjednikom Opštine i predstavnicima izvođača radova, kompanijom „IGP Fidija“ i nadzora, „Institut za građevinarstvo“ DOO Podgorica obišao gradilište gdje se izvode radovi na investicionom održavanju armirano-betonskog mosta broj 7. 

Na gradilištu sanacije mosta broj 7, jedna od mjera je sanacija nosača u donjoj zoni mosta, koji su oštećeni zbog nedovoljne visine saobraćajnog profila za prolaz drumskih vozila na lokalnom putu u blizini stajališta Lješnica.

Imajući u vidu da postoji mala visina ispod mosta, predstavljaće problem u budućnosti, jer će i nakon sanacije most biti ugrožen od mehaničkih oštećenja usljed mogućih udara vozila, izvršni direktor Ćurčić, je u razgovoru sa sagovornicima sagledao više opcija koje se mogu zajednički pokrenuti kako bi se doprinijelo infrastrukturnom unapređenju ovog dijela.

Tokom posjete razgovaralo se o planovima i aktivnostima u narednom periodu, u dijelu koji se odnosi na unapređenje željezničke infrastrukture, poput stajališta u Lješnici.

Izvršni direktor Ljubiša Ćurčić je istakao da je obilazak gradilišta u opštini Bijelo Polje  bila prilika da sa domaćinima razmijeni dovoljno informacija u cilju uspostavljanja kvalitetne saradnje između opštine Bijelo Polje i Željezničke infrastrukture Crne Gore, koja će kao i do sada rezultirati realizacijom značajnih infrastrukturnih projekata.