Opširnije

U projekciji Budžeta Vlade Crne Gore za 2020. god za Željezničku Infrastrukturu Crne Gore garancija od 11 miliona eura

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 14.novembra 2019.godine, usvojila projekciju za izradu budžeta za narednu godinu, u kojoj je, uzimajući u obzir očekivana kretanja na međunarodnom tržištu, gdje sve referentne međunarodne institucije očekuju usporavanje ekonomskog rasta, ipak dala garancije u iznosu od 11 miliona eura Željezničkoj infrastrukturi za zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za nabavku mehanizacije za održavanje željezničke infrastrukture.

"Država Crna Gora prepoznaje značaj gradnje i modernizacije željezničke infrastrukture i njenog održavanja, stvarajući uslove za bezbjedno i sigurno odvijanje željezničkog saobraćaja. Željeznička infrastruktura Crne Gore i cijela željeznička djelatnost našli su posebno mjesto u Strategiji razvoja saobraćaja Vlade Crne Gore, koja je odraz stanja i potreba  crnogorske privrede i ekonomije i izraz odlučnosti države da željeznicu što prije integriše u evropski saobraćajni okvir, u mrežu pruga Jugoistočne Evrope, SEETO -sveobuhvatne mreže, prepoznate je kao Ruta 4. Za velike infrastrukturne projekte potrebna je, kao i do sada pomoć Vlade Crne Gore, resornog Ministarstva, kao i međunarodnih finansijskih institucija i komercijalnih banaka. Prioritet nam je očuvanje postojeće infrastrukture, unapređenje, modernizacija i uspostavljanje bolje i kvalitetnije povezanosti sa okruženjem, boljeg korišćenja instalisanih kapaciteta", izjavio je Predsjednik Odbora direktora Prof.dr Safet Kalač.

Zahvaljujući razumijevanju značaja i podršci Vlade Crne Gore i Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Željeznička infrastruktura Crne Gore će izvršiti nabavku veoma značajne kombinovane mehanizacije za održavanje infrastrukture i mašina koje koristimo prilikom otklanjanja smetnji od vanrednih događaja i nesreća na željezničkoj infrastrukturi. Naime, nakon sprovedene procjene od strane stručne komisije ŽICG, konstatovali smo da je za potrebe boljeg funkcionisanja sektora za održavanje građevinske infrastrukture, neophodna nabavka dijela mehanizacije: drezine, dvoputog bagera, podbijačice, jedne od najmodernijih planski opremljenih mašina, mašine za zamjenu pragova, koja u svom radu skraćuje vrijeme za rekonstrukciju, smanjuje broj radnika i troškove poslovanja, odnosno povećavamo efikasnost poslovanja, a takođe ćemo povećati prohodnost svim operaterima koji koriste trase ŽICG, kao i povećati brzinu kretanja vozova na trasama željezničke infrastrukture i vraćanje na projektovani nivo čitavom dužinom.

Željeznička infrastruktura Crne Gore u budućem periodu planira da realizuje velike infrastrukturne projekte sanacije i modernizacije željezničke infrastrukture, koji će imati za cilj postizanje visokog nivoa bezbjednosti i sigurnosti željezničkog saobraćaja, što je svakako prioritet, ali i nastaviti trend pozitivnog poslovanja ove kompanije", dodao je Predsjednik  Odbora direktora Prof.dr Safet Kalač.