Opširnije

Održan sastanak sa predstavnikom francuske kompanije GEISMAR

U prostorijama ŽICG dana 05. 06. 2019. godine je održan sastanak sa predstavnikom francuske kompanije GEISMAR Thierry Sulzer, gospodinom Srđanom Babićem.  Tema sastanka je predstavljanje novog proizvodnog programa kompanije GEISMAR, definisanje modela finansiranja i prostora za potencijalnu saradnju u cilju modernizacije i poboljšanja performansi na željezničkoj infrastrukturi.

Kompanija GEISMAR  je jedna od  proizvođača željezničkih voznih sredstava kao i opreme za održavanje željezničke infrastrukture, a Predsjednik odbora Direktora, prof. dr Safet Kalač i izvršni Direktor, Ljubiša Ćurčić sa saradnicima su izrazili namjeru ŽICG ne samo da unaprijede postojeće stanje već i da rade na strateškom razvijanju  infrastrukture.

Mehanizacija je  neophodna  infrastrukturi  kada je u pitanju održavanje elektrificiranih pruga. Koliko su zaista one neophodne i koliko je značajan kandidovani projekat najbolje potvrđuje podatak da je poslednja teška motorna drezina nabavljena još prije četrdeset  godina. Na sastanku se razgovaralo o: roku isporuke opreme, troškovima transporta i carinjenja opreme, načinu plačanja opreme,  garanciji ponuđača  za isporučenu opremu, ovlašćenim serviserima poslije prijema opreme  i obuke osoblja ŽICG, rezervnim djelovima u garantnom periodu, itd.

Kao jedan od načina finansiranja nabavke mehanizacije, predočena je mogućnost bilateralne saradnje između francuske Vlade, odnosno Ministarstva finansija francuske Vlade i resornih Ministarstava u Crnoj Gori.

ŽICG na ovaj način planira da unaprijedi postojeće stanje mehanizacije za održavanje građevinske i elektrotehničke infrastrukture, koja će svakako  u velikoj mjeri doprinijeti da se u narednim godinama intenzivno realizuju aktivnosti na tekućem održavanju. Na taj način će se stvoriti uslovi za bezbjedniji i redovniji željeznički saobraćaj na prugama, dužina laganih vožnji će se svesti na minimum, a u punoj mjeri će se valorizovati velika investiciona ulaganja i projekti modernizacije koji su u toku.