Opširnije

Željeznička infrastruktura Crne Gore ugostila delegaciju hrvatske kompanije "Končar"

Danas je Željeznička infrastruktura Crne Gore imala priliku i čast da ugosti delegaciju hrvatske kompanije "Končar", koja je lider na evropskom tržištu za proizvodnju opreme i postrojenja na području elektroenergetike i transporta na željeznici.

Kompanija "Končar", Zagreb ima dugu tradiciju u oblasti realizacije infrastrukturnih projekata a ovom prilikom su prezentovali rješenja za projekte koje su uspješno realizovali na Balkanu i širom svijeta iz oblasti željezničkog saobraćaja u dijelu izgradnje kontaktne mreže, obnove objekata i postrojenja za napajanje kontaktne mreže, kao i opremanje signalno sigurnosnih uređaja na putnim prelazima na željezničkoj infrastrukturi.

Goste je u ime Željezničke infrastrukture Crne Gore pozdravio Predsjednik Odbora direktora Prof. dr Safet Kalač i ukratko upoznao prisutne sa naturalnim parametrima poslovanja Željezničke infrastrukture Crne Gore. U svom izlaganju G-din Kalač je rekao da Željeznička infrastruktura  Crne Gore intezivno radi na realizaciji investicionih projekata čiji je osnovni cilj povećanje sigurnosti i bezbjednosti željezničkog saobraćaja, odnosno povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture. "Kroz realizaciju novih projekata, ugradnjom savremene opreme, dajemo doprinos da naš željeznički sistem spremnije i kvalitetnije vrši konekciju putnika i roba na našoj infrastrukturi", rekao je G-din Kalač.

Izvršni Direktor Ljubiša Ćurčić je upoznao goste sa standardima nabavke opreme i gradnje koje poštujemo prilikom realizacije projekata na željezničkoj infrastrukturi. U svom izlaganju Izvršni direktor  je u kratkim crtama ukazao na mogućnost investiranja i eventualnog učešća hrvatskih kompanija u realizaciji  budućih velikih projekata na željezničkoj infrastrukturi, kroz realizaciju međunarodnih tendera za nabavku i obnovu projekata za kontaktnu mrežu i SS uređaje, budući da su gosti izrazili interesovanje za iste.

Posjeta Gospode iz kompanije "Končar" i iskustva koja su sa nama kroz prezentaciju i razgovor  podijelili, za nas su dragocjena naročito ako znamo da Željeznička infrastruktura Crne Gore ima u planu da realizuje veliki broj  projekata koji su  investiciono i tehnološki veoma zahtjevni.