Opširnije

Održan inicijalni sastanak između predstavnika Željezničke infrastrukture sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) po pitanju novog kreditnog aranžmana

Predstavnici Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i predstavnici EBRD održali su inicijalni sastanak u cilju definisanja mogućnosti i uslova finansiranja novog kreditnog aranžmana za potrebe nabavke mehanizacije za održavanje željezničke infrastrukture.

ŽICG razmatra obnovu svog voznog parka kroz nabavku opreme neophodne za održavanje željezničke infrastrukture i kontaktne mreže, kao i obezbjeđivanje logističke podrške za odvijanje željezničkog saobraćaja. Predmet nabavke pripada širokom spektru mehanizacije, od teške opreme do sitne mehanizavije. Procijenjeni budžet za mehanizaciju iznosi 10 mil EUR.


Nabavka mehanizacije je prepoznata kao prioritetan projekat u Strategiji razvoja saobraćaja, kroz biznis planove razvoja željezničke infrastrukture, kao i druga strateška dokumenta. Međutim zbog nedovoljnih finansijskih sredstava u okviru kompanije, kao i finansijski uticaj ovog projekta na tekuću likvidnost kompanije, pojavila se potreba da angažujemo kreditna sredstva međunarodnih finansijskih institucija. Ova sredstva treba da pomognu u nabavci opreme i daljem sveobuhvatnom razvoju kompanije, povećanjem  efikasnost i efektivnosti, a kao krajnji cilj da dopriesu poboljšanju uslova za bezbjedno odvijanje željezničkog saobraćaja.

Tokom sastanka je iskazano obostrano razumijevanje i izražena načelna podrška EBRD za finansiranje projekta.

Sastanaku koji je održan na inicijativu Predsjednika odbora Direktora ŽICG, Prof. dr Safeta Kalača, prisustvovali su: Ljubiša Ćurčić, Izvršni Direktor; Zdravko Medenica, Direktor sektora za održavanje željeznike infrastrukture; Lucija Filipović, Pomoćnik Izvršnog direktora za predpristupne fondove;  Jaap Sprey,  Šef EBRD za Crnu Goru i Rade Ralević, vodeći Bankar za Crnu Goru.