Opširnije

POTPISAN UGOVOR ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI 6 VELIKIH KOSINA

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica  je 21. septembra 2017. godine potpisala ugovor za izvođenje radova na sanaciji 6 velikih kosina koje se nalaze na dionici Lutovo - Bratonožići na pruzi Vrbnica – Bar. Ugovor za izvođenje radova je potpisan sa konzorcijumom koji predvodi kompanija EURO-ASFALT iz Bosne i Hercegovine na ukupan iznos od 4.287.200,62 eura, sa rokom završetka radova od 20 mjeseci, od čega se 6 mjeseci odnosi na izradu Glavnog projekta, 2 mjeseca na reviziju i 12 mjeseci za izvođenje radova. Ugovor su potpisali: gospodin Milan Čolaković, Izvršni direktor ŽICG i gospodin Hamed Ramić, Generalni direktor kompanije EURO-ASFALT d.o.o.

 

Ugovor je sastavni dio ''Projekta rehabilitacije na glavnoj pruzi Beograd-Bar (SEETO željeznička ruta 4) odnosno željezničke pruge Vrbnica-Bar, dio kroz Crnu Goru'' koji se u iznosu od jedne polovine finansira iz kredita EIB, dok se druga polovina finansira iz donacije Evropske Unije kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework – WBIF).

 

Radovi sanacije će uključiti:

Pripremne i završne radove; zemljane radove; bravarsko čelične radove; betonske i armirano betonski radove; armiračke radove; i ostale radove.

Ugovor će se implementirati po FIDIC uslovima ugovaranja za elektrotehničke i mašinske radove i za građevinske i tehničke radove po projektu Izvođača radova (FIDIC žuta knjiga).