Opširnije

Demanti na tekst objavljen u Vašoj dnevnoj novini

 

Po Zakonu o medijima Sl.list RCG br. 51/02, Član 26. 27. i 28. pravo na ispravku ima svako pravno i fizičko lice koje smatra da je data pogrešna informacija u objavljenom programskom sadržaju. Ispravka ili odgovor se moraju objaviti bez izmjena i dopuna, na istoj strani štampe. Svojim argumentima pobijamo i ispravljamo navode objavljene u Vašoj dnevnoj novini ‘’VIJESTI’’ pod naslovom ’’DIREKTOR BI STAN BEZ KONKURSA’ jer su isti netačni, neargumentovani i svojim sadržajem vrijeđaju i ruše ugled kako ŽICG tako i zaposlenih lično koje pominjete u tekstu, stoga je potrebno da objavite demanti  kako slijedi:

 

Sjednica Odbora direktora ŽICG AD-Podgorica je zakazana za 20.januar 2017. godine i na istoj će se razmatrati pitanja koja se odnose na rješavanje stambene problematike u ovom Društvu. Navodi iznijeti u Vašem tekstu da je izvršni direktor  predložio izmjene Pravilnika tako da organima društva, sebi i sekretaru riješi stambeno pitanje bez prethodno raspisanog konkursa, nijesu tačni, budući da  na današnjoj sjednici nije na dnevnom redu rješavanje stambenog pitanja organa Društva. Takođe, ističemo da prijedlog Pravilnika nije radio izvršni direktor  već Komisija za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u ovom Društvu, u saradnji sa predstavnicima oba reprezentativna sindikata u ŽICG, i da je na dostavljeni prijedlog jedan od reprezentativnih sindikata dao saglasnost, dok se sa drugim sindikatom nije mogla postići saglasnost i nakon više održanih sastanaka na kojima su bili prisutni.

Što se tiče navoda da je za bivše rukovodioce koji su dobili odluke o dodjeli stanova u 2008. godini opredijeljen iznos od 370.000 eura, isti su netačni , budući da je u predlozima odluka za pomenutu grupu zaposlenih opredijeljen iznos od 331.096 eura, i nijesu u pitanju „ bivši i sadašnji direktori “ , već se radi o grupi zaposlenih koji su dobili pomenute Odluke u 2008. godini, na osnovu tada važećeg akta o rješavanju stambenih potreba zaposlenih. Ukazujemo Vam na činjenicu da je restrukturiranjem Željeznice Crne Gore ovom Društvu prenešeno diobnim bilansom iz 2008.godine u fond zajedničke potrošnje ŽICG AD Podgorica iznos od 308.679,08 eura, koja sredstva su u minulom periodu trebala biti iskorišćena za realizaciju preuzetih obaveza iz 2008.godine. Kako ovaj problem nije riješen u minulom periodu, to smo predložili da se isti riješi na identičan način kako je to realizovano u ostalim željezničkim Društvima.  Navodi koji se odnose na to „ da se Čolaković pobrinuo i za svoje saradnike, jer je za njih predvidio 10 odsto ukupnih sredstava iz budžeta“, su neosnovani, i ne stoji podatak da bi zaposleni ostali bez 700.000 eura kako bi rukovodstvo riješilo svoje potrebe, budući da je u predlogu odluke tačno naveden iznos od 154.000 eura za rješavanje stambenih potreba članova menadžmenta. Upoznajemo Vas da je predloženim izmjenama Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih, a imajući u vidu starosnu strukturu u našem Društvu, dat prioritet radnom stažu zaposlenih a ne značaju poslova. Kao primjer navodimo da bi, na osnovu predloženog Pravilnika, prioritet u rješavanju stambenih potreba imao pružni radnik sa završenom osnovnom školom i 30 godina radnog staža u odnosu na diplomiranog inženjera sa 26 godina radnog staža, što je dovoljan podatak da se predloženim Pravilnikom daje značajna prednost godinama staža u odnosu na stručne kvalifikacije zaposlenih u ovom Društvu.

Na kraju, informišemo Vas da je, shodno važećim aktima Društva, donošenje opštih akata Društva u nadležnosti Odbora direktora a ne sindikalnih organizacija, shodno čemu je i zakazana sjednica Odbora direktora ŽICG.

 

ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE