Opširnije

Demanti na tekst objavljen u dnevnoj novini “Dan” 2.decembra 2015.godine pod naslovom „Ne daju im da dostave ponudu“

 

Po Zakonu o medijima Sl.list RCG br. 51/02, Član 26. 27. i 28. pravo na ispravku ima svako pravno i fizičko lice koje smatra da je data pogrešna informacija u objavljenom programskom sadržaju. Svojim argumentima pobijamo i ispravljamo navode objavljene u Vašoj dnevnoj novini  2.decembra 2015.godine „Ne daju im da dostave ponudu“, stoga Vas molimo na ispravku kako slijedi:

Direkcija za javne radove Crne Gore je nosilac tendera za odabir konsultantske kuće za „Tehničku kontrolu i Nadzor (FIDIC Inženjer) za ugovor o radovima na Elektrovučnoj podstanici „Trebešica““. Ugovor se finansira iz Programa za regionalni razvoj 2012-2013 u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć EU (IPA).

Tenderska procedura se sprovodi u skladu sa Praktičnim vodičem EU (PRAG) koji za konkretan slučaj predviđa korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka. Procedura ne predviđa bilo kakvo oglašavanje, već “Naručilac /DJR/,sastavlja listu firmi od najmanje tri pružaoca usluga i objašnjava svoj izbor” (PRAG, str. 105, 3.4.2, treći paragraf).  Naručilac je u potpunosti postupio u skladu sa relevantnim procedurama, pribavio saglasnosti Delegacije EU, i započeo proceduru nabavke usluga.

U skladu sa PRAG vodičem, svi učesnici u procesu potpisali su “Izjavu o objektivnosti i tajnosti”, pa se ne mogu davati dalje informacije o toku procedure nabavke.

Kompanija “MVK Promet” Miloš Kljajić, se obraćala Direkciji Javnih Radova i Željezničkoj Infrastrukturi Crne Gore u trenutku kada je tenderska procedura bila u završnoj fazi, te nije postojala mogućnost za naknadno uključivanje iste na pomenutu listu.

Budući da se tenderska procedura vrši pod striktnim i strogim pravilima EU/PRAG/, koja najviše obavezuje upravo nas kao krajnjeg primaoca na poštovanje iste,  te da su navodi  Miloša Kljajića netačni, nekorektni i svakako narušavaju ugled  Delegacije EU u CG, DJR CG,  ŽICG  i konačno ne afirmišu  svoju kompaniju za eventualno buduće uključivanje u projekte ŽICG, kao i bilo koji oblik poslovne saradnje.  Da bi javnost Crne Gore i  institucije koje se pominju u tekstu imale konačno pravu informaciju, molimo Vas da Demanti preneste u Vašoj dnevnoj novini Dan  u neizmijenjenoj formi.