Opširnije

Novi projekat ŽICG, potpisan ugovor za izvođenje radova na rehabilitaciji željezničkog čeličnog mosta “Morača” na pruzi “Vrbnica-Bar”

 

Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica  je 25. novembra 2015. god. potpisala ugovor sa kompanijomIGP FIDIJA D.O.O Podgorica za izvođenje radova na *Rehabilitaciji - sanaciji sa antikorozionom zaštitom, željezničkog čeličnog mosta “Morača”  na pruzi “Vrbnica-Bar”.

Projekat se finansira iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke (EIB) za projekat ’’Hitnih radova sanacije dijela željezničke pruge Bar-Beograd u Crnoj Gori’’.

Ugovor je vrijedan 886.713,47 eura a rokzavršetka radova je 10 mjeseci.

Ispred Željezničke Infrastrukture Crne GoreUgovor je potpisaoIzvršni direktor, Milan Čolaković, a ispred IGP FIDIJA D.O.O Podgorica, Generalni direktor,  Joko Blagojević.

Projektom rehabilitacije mosta Morača planirani su sledeći radovi:osiguranje obalnih stubova, ojačanje ležista na stubu S2,izrada dodatnog ležista za prijem horizontalnih sila na stubovima S1 i S3, izrada konstrukcije za elastično kočenje kolosjeka, izrada revizionih staza i ograda, zaštita betonskih površina, zaštita od korozije kao i radovi na gornjem stroju na mostu.

Tokom sastanka sa kompanijom IGP FIDIJA dogovorene su aktivnosti koje treba da obezbijede kvalitetnu i blagovremenu implementaciju ovog veoma značajnog projekta.