Opširnije

Demant na tekst objavljen u dnevnoj novini “Dan” 12.marta 2015.godine pod naslovom “ Neispravan voz pustili u saobraćaj“

 

Po Zakonu o medijima Sl.list RCG br. 51/02, Član 26. 27. i 28. pravo na ispravku ima svako pravno i fizičko lice koje smatra da je data pogrešna informacija u objavljenom programskom sadržaju. Svojim argumentima pobijamo i ispravljamo navode objavljene u Vašoj dnevnoj novini  12.marta 2015.godine * Neispravan voz pustili u saobraćaj*, stoga Vas molimo na ispravku kako slijedi:

 

Želimo da obavijestimo javnost Crne Gore i Vas lično da navodi iz teksta da je ugrožena bezbjednost željezničkog saobraćaja i putnika, nijesu tačni iz razloga što je pomenuti voz tog dana uredno otpremljen i bezbjedno stigao u željezničku stanicu Podgorica. Pomenuti voz je bez ikakvih opravki prilikom tehničkog pregleda, uredno saobraćao i narednih dana.

Kao odgovorni ljudi koji se u kontinuitetu prevashodno bavimo bezbjednošću željezničkog saobraćaja izjavljujemo da ćemo polemiku na ovaj i slične primjere  voditi izričito na eventualnom postupku,/koji je pomenut u tekstu/,pred zvaničnim organima Crne Gore, gdje ćemo argumentima i dokazima pobiti navode g-dina Kažića.

Navodi g-dina Kažića su iznijeti sa ciljem da se uznemiri javnost Crne Gore i naruši ugled željezničkog sistema, kao i da se unese sumnja u bezbjednost željezničkog saobraćaja što sa indignacijom odbacujemo.

Slični navodi g-dina Kažića su i ranije bili predmet analize nadležnih institucija: Direkcije za željeznički saobraćaj, kao nacionalnog tijela za bezbjednost željezničog saobraćaja, Republičkog inspektora za željeznički saobraćaj, kao i nezavisnog vještaka za željeznički saobraćaj koji su nedvosmisleno pobili njegove tvrdnje,  sa jasnim mišljenjem da u tim slučajevima nije bila ugrožena bezbjednost željezničkog saobraćaja.

I za ovaj iskaz g-dina Kažića ćemo angažovati nadležne organe i uraditi stručnu analizu, koja će takođe dati mišljenje na ove tvrdnje o čemu ćemo Vas blagovremeno izvijestiti i demantovati navode g-dina Kažića u Vašem tekstu.

ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE